Doneer
 

Laat door Aids verweesde en andere kwetsbare kinderen gewoon naar school gaan!
"Because children are the future of our world"

Dit kost gemiddeld maar € 80 per kind...

Steun Stichting CHILD daarom met uw fiscaal aftrekbare periodieke bijdrage of eenmalige gift naar: 
NL 43 RABO 0308423003, onder vermelding van CHILD 


Periodieke giften 

Hiervoor is sinds 01-01-2014 geen notariële acte meer vereist, een ondershandse akte volstaat. Klik hier om deze te downloaden. Automatische betaling regelt U zelf door middel van internetbankieren. Indien U hierover niet beschikt kunnen wij U een ondertekende akte opsturen naar het door U opgegeven postadres. 
Penningmeester: rmoot@xs4all.nl

 

Fonds op naam

Ook hiervoor is sinds 01-01-2014 geen notariële acte meer vereist, een ondershandse akte volstaat.
Indien U hier de voorkeur aan geeft, wilt U dan contact met de contactpersonen ‘Legaten/nalatenschappen’ opnemen.
 

Legaten/nalatenschappen

Hiervoor blijft een notariële acte nodig. 
contactpersonen:
jc.mulder@freeler.nl 
julestolboom@stichtingchild.nl
 

Voor Kerkelijke Organisaties en Particuliere Stichtingen:

contactpersoon:
henkstokking@gmail.com
 

Voor Bedrijven en aan bedrijven verbonden Stichtingen:

voorlopig contactpersoon, de penningmeester: 
rmoot@xs4all.nl