OUTPUT


Scholierenproject

In Tanzania begint het schooljaar voor het lager (Standard 1-7) en middelbaar onderwijs (Form I-IV) in januari en dat voor Advanced-level ('advanced students', Form V-VI) in juni. Het hoger onderwijs begint in september/oktober.

Totaal ondersteunden wij in 2018: 310 leerlingen in het lager onderwijs, 170 scholieren in het middelbaar onderwijs en 14 ‘advanced students’ (Form V-VI, A-level). Het behalen van A-level geeft toegang tot hoger onderwijs en universiteit. Hiervoor zijn inmiddels uit de 14 advanced students die in juni 2018 het A-level behaalden er 5 talentvolle studenten geselecteerd, die ieder gedurende 5 jaar jaarlijks € 400,-. ondersteuning zullen ontvangen. Dit komt bovenop het reguliere government loan dat voor hoger en universitair onderwijs vereist is. De CHILD beurs werd mogelijk dankzij steun van een particuliere stichting.

In 2019 is het aantal ondersteunde leerlingen in het lager onderwijs 299 en in het middelbaar onderwijs 181. Eind 2019 zullen ca 45 middelbare scholieren na het afronden van Form IV uitstromen. Een deel hiervan zal op basis van behaalde schoolresultaten in aanmerking komen om door te gaan met A-level. Na juni wordt bekend hoeveel A-level scholieren ('advanced students') zullen instromen en hoeveel 'advanced students' het A-level hebben behaald. 

 

Behandeling van kinderkanker

In samenwerking met de Stichting KCMC Nederland werd in 2013 het CHILD.onco project gestart, dat beoogt de kinderafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi in de zorg voor kinderen met de meest voorkomende behandelbare tumoren te ondersteunen met het beschikbaar maken van medicatie (intraveneuze cytostatica) die niet regulier beschikbaar is en daarnaast de scholing van een gespecialiseerde kinderoncologieverpleegkundige te realiseren. Met steun van SIMAVI/Netherlands Foundation for International Child Health (NFICH) werd dit project op 31-12-2016 afgerond. 


Bedden St Joseph Hospital Moshi

Vijf jaar geleden, in 2013 werd de noodzakelijke vernieuwing van 50 kinderbedden in het St. Joseph Hospital in Moshi  in samenwerking met Henk Stokking, lid van het CHILD bestuur, en zijn verpleegkundige dochter Femke gerealiseerd. Het ziekenhuis behandelt arme kinderen gratis. Via CHILD kon toen een daarvoor geoormerkt bedrag van 5000 euro worden overhandigd. Ook in 2018 blijft de behandeling van armlastige kinderen gratis.