Doneer

Laat door Aids verweesde en andere kwetsbare kinderen gewoon naar school gaan!
“Because children are the future of our world”
Dit kost maar € 90 per kind…

Steun Stichting CHILD daarom met uw fiscaal aftrekbare periodieke bijdrage of eenmalige gift naar:
NL 43 RABO 0308423003, onder vermelding van CHILD.

Periodieke giften
Hiervoor is sinds 01-01-2014 geen notariële acte meer vereist, een ondershandse akte volstaat. Klik hier om deze te downloaden. Automatische betaling regelt U zelf door middel van internetbankieren. Indien U hierover niet beschikt kunnen wij U een ondertekende akte opsturen naar het door U opgegeven postadres.
Penningmeester: rmoot@xs4all.nl

Fonds op naam
Ook hiervoor is sinds 01-01-2014 geen notariële acte meer vereist, een ondershandse akte volstaat.
Indien U hier de voorkeur aan geeft, wilt U dan contact met de contactpersonen ‘Legaten/nalatenschappen’ opnemen.

Legaten/nalatenschappen
Hiervoor blijft een notariële acte nodig.
Contactpersonen:
jc.mulder@freeler.nl
julestolboom@stichtingchild.nl

Voor Kerkelijke Organisaties en Particuliere Stichtingen
Contactpersoon:
henkstokking@gmail.com

Voor Bedrijven en aan bedrijven verbonden Stichtingen
Voorlopig contactpersoon, de penningmeester:
rmoot@xs4all.nl