Historie en achtergrond

Vanaf de oprichting op 18 januari 1996 tot 2003 lag de nadruk van CHILD’s activiteiten op educatie van gezondheidswerkers, vooral op het gebied van moeder- en kindzorg. Daarnaast werd bijgedragen in de opvang, preventieve en curatieve zorg van Aidswezen.
Vanaf 2003 tot heden werd CHILD’s belangrijkste activiteit de scholing van Aidswezen en ‘orphans and vulnerable children’ (OVC) in het algemeen, terwijl de zorg voor opvang van Aidswezen werd voortgezet.
Omdat er inmiddels in de regio een door de Tanzaniaanse overheid in samenwerking met internationale donoren uitgevoerd programma voor Aidspreventie en counseling bestaat werd deze activiteit beëindigd.

Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen werkte CHILD tot en met 2013 samen met de Tanzaniaanse vrijwilligersorganisatie ‘Kiwakkuki’ (KWK, Moshi), een federatie van zelfstandige lokale vrouwengroepen uit dorpen in de Kilimanjaro regio. Wegens gebrek aan financiële controle en afgenomen liquiditeit, trokken alle KWK-donoren hun steun aan KWK in 2011 terug. Onder strikte voorwaarden kon CHILD de continuïteit in scholing van de betrokken kinderen nog in 2012 en 2013 via KWK waarborgen en voortaan rechtstreeks met scholen overleggen. Ons CHILD-bestuurslid Ing. Hans Baart, directeur-eigenaar van het in Arusha gevestigde bedrijf ‘Multiflower Ltd’ (MF), bereidde zich verklaard uit het bestuur te treden en m.i.v. 2014 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het CHILD-schoolproject, door geselecteerde MF-staf, op zich te nemen. Inmiddels, bijna negenjaar later, blijkt deze activiteit van MF uitstekend te passen binnen het recentelijk door de Tanzaniaanse overheid gepropageerde streven naar ‘Corporate Responsibility’ van in Tanzania gevestigde bedrijven.