Output

Scholierenproject

In Tanzania begint het schooljaar voor het lager (Standard 1-7) en middelbaar onderwijs (Form I-IV) in januari en het tweejarige onderwijs (Form V-VI) voor advanced (A) level begint in juli en eindigt in mei. Hoger onderwijs en universiteit begint in september/oktober.

Het behalen van A-level aan het einde van het tweede leerjaar, geeft toegang tot hoger onderwijs en universiteit. Hiervoor werden in oktober 2018 uit de advanced students die het A-level behaald hadden, 5 talentvolle studenten geselecteerd. Ieder van hen ontving gedurende 3 jaar  (t/m studiejaar 2020-2021) jaarlijks een beurs van € 400,- . Deze studietoelage komt bovenop de reguliere overheidslening (government loan) die voor hoger en universitair onderwijs vereist is. De bijzondere CHILD-beurs wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van een particuliere stichting.

Eind 2020 zijn ca. 20-30 middelbare scholieren na het afronden van Form IV uitgestroomd. Van deze kwamen 5 op basis van behaalde schoolresultaten in aanmerking om in juli 2020 door te gaan met A-level (Form V).

In 2021 ondersteunt CHILD 395 leerlingen: 211 in het lager onderwijs op 60 scholen, 165 in middelbaar onderwijs op 51 scholen en 19 ‘advanced students’, 14 in A-level (Form V en VI) en 5 in het hoger beroepsonderwijs (colleges).

Behandeling van kinderkanker
Van 2013 t/m 2016 was CHILD uitvoerder van het CHILD.onco project dat in samenwerking met SIMAVI-The Netherlands Foundation for International Child Health (NFICH) en de Stichting KCMC Nederland kon worden gerealiseerd. Dit ondersteunde de kinderafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi in de zorg voor kinderen met behandelbare vormen van kinderkanker door het beschikbaar maken van intraveneuze medicatie (cytostatica). 

Bedden St Joseph Hospital Moshi
Ruim vijf jaar geleden, in 2013, werd de noodzakelijke vernieuwing van 50 kinderbedden in het St. Joseph Hospital in Moshi in samenwerking met Henk Stokking, lid van het CHILD bestuur, en zijn verpleegkundige dochter Femke gerealiseerd. Via CHILD kon toen een daarvoor geoormerkt bedrag van 5000 euro worden overhandigd. Het ziekenhuis blijft armlastige kinderen gratis behandelen.