Output

Scholierenproject

In Tanzania begint het schooljaar voor het lager (Standard 1-7) en middelbaar onderwijs (Form I-IV) in januari en dat voor Advanced-level (‘advanced students’, Form V-VI) in juni. Het hoger onderwijs begint in september/oktober.

Wij ondersteunden 501 leerlingen in 2018: 317 in het lager onderwijs, 170 in het middelbaar onderwijs en 14 ‘advanced students’ (Form V-VI, A-level). Het behalen van A-level geeft toegang tot hoger onderwijs en universiteit. Hiervoor zijn in oktober 2018 uit de 14 advanced students die in juni 2018 het A-level behaalden 5 talentvolle studenten geselecteerd, waarvan ieder gedurende 5 jaar jaarlijks € 400,-. ondersteuning zal ontvangen. Dit komt bovenop het reguliere government loan dat voor hoger en universitair onderwijs vereist is. De CHILD beurs werd mogelijk dankzij steun van een particuliere stichting.

In 2019 is het aantal ondersteunde leerlingen in het lager onderwijs 299 en in het middelbaar onderwijs 181. Eind 2019 zullen ca 45 middelbare scholieren na het afronden van Form IV uitstromen. Een deel hiervan zal op basis van behaalde schoolresultaten in aanmerking komen om door te gaan met A-level. Na juni wordt bekend hoeveel A-level scholieren (‘advanced students’) zullen instromen en hoeveel ‘advanced students’ het A-level hebben behaald. 

Behandeling van kinderkanker
Van 2013 t/m 2016 was CHILD uitvoerder van het CHILD.onco project dat in samenwerking met SIMAVI-The Netherlands Foundation for International Child Health (NFICH) en de Stichting KCMC Nederland kon worden gerealiseerd. Dit ondersteunde de kinderafdeling van het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi in de zorg voor kinderen met behandelbare vormen van kinderkanker door het beschikbaar maken van intraveneuze medicatie (cytostatica). 

Bedden St Joseph Hospital Moshi
Ruim vijf jaar geleden, in 2013, werd de noodzakelijke vernieuwing van 50 kinderbedden in het St. Joseph Hospital in Moshi in samenwerking met Henk Stokking, lid van het CHILD bestuur, en zijn verpleegkundige dochter Femke gerealiseerd. Via CHILD kon toen een daarvoor geoormerkt bedrag van 5000 euro worden overhandigd. Het ziekenhuis blijft armlastige kinderen gratis behandelen.