Sponsoren

Toestemming 
Particuliere stichtingen, stichtingen van bedrijven en bedrijven worden hier uitsluitend als sponsor vermeld indien zij hiervoor CHILD toestemming hebben verleend.

Woord van dank
CHILD dankt, naast stichtingen en bedrijven, alle particuliere donateurs voor hun niet-aflatende financiële steun.