Historie en achtergrond

Vanaf de oprichting in 1996 tot 2003 lag de nadruk van CHILD’s activiteiten op educatie van gezondheidswerkers, vooral op het gebied van moeder- en kindzorg. Daarnaast werd bijgedragen in de opvang, preventieve en curatieve zorg van Aidswezen. Vanaf 2003 tot heden werd CHILD’s belangrijkste activiteit de scholing van Aidswezen en ‘orphans and vulnerable children’ (OVC) in het algemeen, terwijl de zorg voor opvang van Aidswezen werd voortgezet. Omdat er inmiddels in de regio een door de Tanzaniaanse overheid in samenwerking met internationale donoren uitgevoerd programma voor Aidspreventie en counseling bestaat werd deze activiteit beëindigd. Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen werkte CHILD tot en met 2013 samen met de Tanzaniaanse vrijwilligersorganisatie ‘Kiwakkuki’ (KWK, Moshi), een federatie van zelfstandige lokale vrouwengroepen uit dorpen in de Kilimanjaro regio. In de loop van jaren nam de ‘overhead’ op de door KWK uitgevoerde projecten toe. Wegens gebrek aan financiële controle, een ongewenste toename van ‘overhead’ en een verminderde liquiditeit, trokken internationale KWK-donoren hun steun aan KWK in 2011 terug. CHILD kon de continuïteit in scholing van de betrokken kinderen waarborgen door ook nog in 2012 en 2013 via KWK ondersteuning aan de betrokken scholen te bieden. Dit was technisch mogelijk omdat CHILD binnen KWK steeds een eigen rekeningsysteem voerde, met een minimale ‘overhead’. Door goede samenwerking met de nog aanwezige administratieve KWK-staf kreeg CHILD in 2012, behalve de gebruikelijk leerlingenlijsten, ook alle benodigde informatie om voortaan rechtstreeks met scholen te kunnen overleggen. KWK verklaarde zich bereid om via lokale vrouwengroepen tenminste 200 leerlingen te blijven ondersteunen.