Afscheid van bestuurslid Aat van Rhijn

Aat van Rhijn, ons bestuurslid fondsenwerving, voormalig tropenarts Transkei en kinderarts te Amersfoort, nam op 24 mei 2018 afscheid van het CHILD-bestuur, na een zittingsperiode van ruim 9 jaar. Mede dankzij zijn formidabele inspanningen kon in de afgelopen jaren CHILD haar doelstellingen blijven realiseren. Tijdens de bijeenkomst werd dit door voorzitter Jaap Mulder kernachtig verwoord in een dankwoord namens de andere bestuursleden.

Terug