CHILD inmiddels 20 jaar oud!

De Stichting CHILD werd op 18 januari 1996 in Blaricum opgericht en statutair geregistreerd. Aanvankelijk richtte CHILD zich op educatie van gezondheidswerkers in de Kilimanjaro regio van Tanzania, vooral op het gebied van moeder- en kindzorg. Daarnaast werd bijgedragen in de opvang, scholing, preventieve en curatieve zorg van aidswezen.
Geleidelijk werd CHILD’s voornaamste activiteit de scholing van ‘orphans and vulnerable children’ (OVC) in het algemeen. Van deze kwetsbare en armlastige kinderen, die zonder onze steun niet naar school kunnen gaan, zijn er in Tanzania nog genoeg!

Terug