CHILD schoolproject en Corporate Responsibility in Tanzania

In 2019, vijf jaar nadat het Nederlandse bedrijf Multiflower Ltd (MF, Arusha) de uitvoering van het CHILD schoolproject op zich nam, blijkt deze activiteit naadloos te passen binnen het huidige door de Tanzaniaanse overheid gepropageerde streven naar ‘Corporate Responsibility’ van in Tanzania gevestigde bedrijven. MF streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor CHILD is de samenwerking met MF onontbeerlijk voor de realisatie van onze doelstelling, de scholing van armlastige en kwetsbare kinderen (orphans and vulnerable children, OVC) in de Kilimanjaro-Arusha regio van Tanzania.