COVID-19 in Tanzania

Ook Tanzania is getroffen door het Corona-virus en ondervindt hiervan de nadelige gevolgen op o.a. economisch gebied (sterke afname van het toerisme) met als gevolg minder werk en toegenomen armoede. In de eerste helft van 2020 zijn scholen en het hoger onderwijs van maart tot juni gesloten geweest. Hoewel de regering toen ontkende dat Corona een groot probleem was en er sinds eind april 2020 geen officiële cijfers meer werden gepubliceerd zijn er indicaties dat ziekenhuisopnames en sterftecijfers hoger liggen dan in het verleden. Dit wordt bevestigd door internationale organisaties waaronder de WHO en buitenlandse ambassades. Hygiënische maatregelen zoals het regelmatig handen wassen en afstand houden worden door de regering geadviseerd. Het dragen van mondkapjes is niet verplicht en de regering vindt vaccinatie tegen COVID-19 in 2021 niet nodig. Een lichtpuntje is dat er sinds eind maart ‘national COVID-19 treatment guidelines’ zijn. Gelukkig heeft Tanzania een jonge bevolking (65% jonger dan 24 jaar en 95% jonger dan 54 jaar) die minder kans heeft op ernstige klachten. 

Terug