In 2017 ondersteunt CHILD weer bijna 500 leerlingen

Door uitstroom, van lagere school leerlingen na klas 7 en middelbare scholieren na klas IV, ontstaat er jaarlijks ruimte om nieuwe leerlingen in ons programma op te nemen. Omdat leerlingen niet gelijkmatig verdeeld zijn over alle klassen, fluctueert die uitstroom nogal (zie rubriek “Output”). Op dit moment ondersteunen wij weer in totaal 489 scholieren, waarvan 314 lagere school leerlingen op 49 scholen, 155 middelbare scholieren op 44 scholen en 20 studenten op een 2-jarige vervolgopleiding (‘advanced students’) op 13 scholen. Deze laatste doen “A level”, dat toegang geeft tot hoger onderwijs, of zitten op een “technical college”.

Terug