Jaarlijkse kosten per leerling nemen iets toe

In het afgelopen jaar 2016 kostte een leerling op de lagere, middelbare school en in het ‘advanced’ onderwijs (Form V-VI en college) respectievelijk 64, 83 en bijna 200 Euro jaar.

Hierdoor stegen de gemiddelde kosten per leerling van 75 naar 80 Euro per jaar. Dit is inclusief de kosten van schoolbezoek door de staf van “Multiflower Ltd.” (zie rubriek Werkwijze) die het scholierenproject voor CHILD uitvoert. Deze bezoeken zijn een belangrijk instrument voor de kwaliteitscontrole van het project.

Terug