Ondersteuning van kwetsbare schoolkinderen

Tanzania wordt meer zelfbewust en de overheid stelt zich zakelijker op. Ondersteuning door NGO’s of zoals in ons geval CHILD’s financiële steun via Multiflower (MF) aan scholen t.b.v. kwetsbare leerlingen, wordt alleen onder voorwaarden aanvaard en toegestaan.

Sinds kort is hiervoor toestemming en certificering van de betrokken scholen door de District Education Office (DEO) vereist. De steun kan niet meer rechtstreeks door MF via ‘M-Pesa’ aan scholen worden overgemaakt, zoals tot nu toe. De transacties gaat via de DEO lopen, die ook zal gaan toezien op het juiste gebruik van de gelden.

Medio november werd de certificering voor alle lagere, middelbare en scholen voor A-level in totaal 6 districten door MF afgerond. Hiermee werd een enorme klus geklaard! Via betaling van MF aan de DEO’s zullen deze scholen dan CHILD’s ondersteuning voor kwetsbare kinderen en scholieren kunnen ontvangen

Terug