Tanzania schaft schoolgeld voor middelbare school af

In 2002 schafte Tanzania in het kader van de “free education policy” het schoolgeld voor basisonderwijs (klas 1 t/m 7) af. Onlangs deelde de Tanzaniaanse president John Magufuli, die nu honderd dagen aan het bewind is, op een bijeenkomst in de hoofdstad Dar es Salaam mee dat de regering voor het middelbaar onderwijs (Klas I t/m IV) ), voor 1.3 miljoen scholieren ook het schoolgeld en examengeld afschaft. Tot juni 2017 trekt zijn regering hiervoor bijna 57 miljoen Euro uit (Bron: The Citizen on Sunday, 14 February 2016).

Commentaar CHILD: Het is een mooi gebaar van de nieuwe president. We hopen dat de geplande € 57 mln ook werkelijk bij de scholen zal terechtkomen en dat ook na juni 2017 het school- en examengeld door de overheid betaald blijft worden. Maar in ontwikkelingslanden als Tanzania is dat niet zeker. Daarom houdt CHILD bij het bepalen van het aantal nieuw te ondersteunen leerlingen een veiligheidsmarge aan.

Daarbij is de overblijvende kostenpost voor leerlingen in het middelbaar onderwijs onoverkomelijk hoog voor door ons ondersteunde armlastige kinderen (kosten schooluniform, schoenen, lunches, leermiddelen etc bedraagt ca € 95 per leerling per jaar).

Voor de relatief kleine groep van door CHILD ondersteunde ‘advanced students’, getalenteerde middelbare scholieren die na het standaard middelbaar onderwijs nog 2 jaar verder leren is het erg hoge school- en examengeld nog steeds voor eigen rekening.

Terug