Informatie

Stichting CHILD
De op 18 januari 1996 opgerichte en statutair in Blaricum geregistreerde stichting, Kamer van Koophandel registratienr. 41194865, ANBI registratienr. 805107344 (fiscaal nummer), werkt geheel met vrijwilligers.
Het bestuur heeft geen vacatiegelden of onkostenvergoeding.

Bestuur
Rob Moot (Drs RCM) penningmeester, ruime ervaring in het bankwezen, woont in Almere
Jaap Mulder (Drs JC) voorzitter, voormalig tropenarts Kenya en kinderarts te Arnhem, woont te Oosterbeek
Henk Stokking (Ing H), bestuurslid contact kerken en particuliere stichtingen, voormalig medewerker Kiwakkuki Moshi Tanzania, woont te Culemborg
Jules Tolboom (Dr JJM), secretaris, voormalig tropenarts Zambia, voormalig kinderarts Lesotho en Nijmegen, woont te Malden

Vacature
Aat van Rhijn (Drs A) bestuurslid fondsenwerving, voormalig tropenarts Transkei en kinderarts te Amersfoort, nam op 24 mei 2018 afscheid van het CHILD bestuur, na een zittingsperiode van ruim 9 jaar. Mede dankzij zijn inspanningen is CHILD in staat geweest haar doelstellingen te blijven realiseren. Totdat de vacature voor een fondsenwerver is ingevuld, neemt penningmeester Rob Moot deze taak op zich.

CHILD Tanzania
Hans Baart (Ing AJ), projectleider en directeur-eigenaar Multiflower Ltd te Arusha, Tanzania.
In samenwerking met zijn Tanzaniaanse staf, onder leiding van de financieel beheerder Nahum Mosha, is hij eindverantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteitscontrole van het CHILD schoolproject.

Contact
jc.mulder@freeler.nl
tel. 026-3336448
julestolboom@stichtingchild.nl
tel. 024-3586262

Klik hier voor

CHILD Statuten

CHILD Beleidsplan 2020-2022

CHILD Begroting 2020-2022

CHILD Jaarverslag 2021

CHILD Jaarrekening 2021

CHILD Begroting 2021-2023

CHILD Jaarverslag 2022

CHILD Jaarrekening 2022