Steun voor 25 jarige Stichting CHILD 

Hoewel de verjaardag al weer ver achter ons ligt, willen wij er toch nog bij stilstaan. Vijfentwintig jaar geleden, op 18 januari 1996, werd de stichting CHILD opgericht. De focus verbreedde zich van Aidswezen naar de scholing van kwetsbare kinderen (‘orphans and vulnerable children’). Voor een kleine stichting zijn het lastige tijden om de benodigde inkomsten op peil te houden. Ons doel blijft dat kinderen het gehele traject van eerste klas lagere school tot en met de vierde klas middelbare school kunnen afmaken. Daarom blijft, naast particuliere donaties. financiële steun van fondsen en bedrijven steeds nodig. Gisteren bereikte ons het goede nieuws dat er zich weer een stichting bereid verklaarde het CHILD scholingsproject met een donatie te ondersteunen.

Terug